Duur van de cursus

De volledige cursus bestaat uit 2 volle dagen.

Dag 1

Tijdens het ochtenddeel beginnen de cursisten met het theoriegedeelte. Hier wordt ingegaan op o.a. een stuk verkeerskennis, regels en wetgeving en de houding van de verkeersregelaar. 's Middags wordt het theoriegedeelte afgesloten met een examen.

De uitslag van het theorie examen is direct bekend. Mocht de uitslag negatief zijn, dan is er ruimte om dezelfde dag 1x een herexamen te maken.

Tijdens het middagdeel gaan de cursisten voor het eerst de weg op.

Eerst wordt er intensief geoefend op een industrieterrein, zodat de cursisten kunnen wennen aan regelen van het verkeer. Tijdens het oefenen gaan de cursisten stuk voor stuk het verkeer regelen onder toezicht van de instructeur. Hierbij leren we de cursisten duidelijke verkeerstekens te geven en enig verkeersinzicht te krijgen.

Dag 2

De tweede dag wordt er van 08.30 uur tot 13.00 uur geoefend op de examenkruising. Dit heeft als voordeel dat de cursisten dus al bekend raken met de examenkruising. Tijdens het oefenen en het examen worden de stoplichten van de kruising buiten werking gesteld.

Vanaf 13.00 uur begint het examen. Elke cursist moet ongeveer 10 tot 15 minuten zelfstandig het verkeer regelen. Het examen wordt afgenomen door de instructeur, onder toezicht van een gedelegeerde van de politie. Tijdens het examen let de instructeur op de volgende punten:

Blok 1: Veilig regelen van het verkeer

Veiligheid en doorstroming (cruciaal)

Tijdig geven van aanwijzingen (cruciaal)

Officiële aanwijzingen geven (cruciaal)

Positie bepalen (cruciaal)

Inspelen op daar geldende (afwijkende) verkeersregels

Inspelen op de weggebruikers

Inspelen op bijzondere voertuigen (politie, brandweer, ambulance, openbaar vervoer bussen etc.)

Blok 2: Adequaat regelen

Houding en uitstraling (cruciaal)

Verkeersinzicht (cruciaal)

Anticiperen (cruciaal)

Duidelijke aanwijzingen geven (cruciaal)

Communicatie

Omgaan met stress en agressie

Gebruik van hulpmiddelen (zoals fluit)

Normering

Voor alle cruciale punten moet een voldoende zijn behaald.

Blok 1: 1 voldoende + 4 cruciaal= voldoende

Blok 2: 1 voldoende + 4 cruciaal = voldoende

Eindresultaat praktijkexamen: Bij 8 voldoendes cruciaal en 2 voldoendes algemeen is de kandidaat voor het praktijkexamen geslaagd.

Contact opnemenTijdstip

Direct inschrijven